AdvertisementsYamal 401 at 90.0E
Main | Frequency chart | Asia


Yamal 401

Latest changes on Yamal 401:
180419: 8 Kanal Krasnoyarsk on Yamal 401
171229: Super on Yamal 401
171226: Kaleidoskop TV on Yamal 401
171224: 7 TV on Yamal 401

Latest World additions:
180423: CCTN 47 on ABS 6
180423: Club TV on Intelsat 20Yamal 401: Russia C footprint map
Russia C
Yamal 401: Northern footprint map
Northern
Yamal 401: Russia Ku footprint map
Russia KuAdvertisements